Lär känna våra medlemmar

Rekryteringslots Dalarna är ett samarbete mellan arbetsgivare i kompetensförsörjningsfrågor. Här nedan har vi intervjuat några av våra spännande medlemsföretag. Du hittar även lediga jobb hos våra medlemsföretag.

Leksands Sparbank

Leksands Sparbank Linda Gudmunsson

Linda Gudmunsson (till vänster i bild) jobbar som HR-chef på Leksands Sparbank där hon förutom personalområdet även ansvarar för Fastighet och IT. Linda bor i Rättvik med sin familj där hon trivs väldigt bra! 

Leksands Sparbank är en helt fristående bank utan aktieägare och vår vinst återinvesteras för att vår bygd ska blomstra. Vi sponsrar bl.a. föreningar, finansierar projekt och hjälper till att driva utvecklingen framåt i vår bygd. Det känns fantastiskt att få vara en del i att skapa en mer attraktiv plats att bo på, ger ett högre syfte med vår verksamhet.

Leksands Sparbank har som uttalat mål att vara regionens mest attraktiva arbetsgivare, detta eftersom vi vet om att våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi satsar mycket på att skapa en trevlig och utvecklande arbetsmiljö och att våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Vi har också ett aktivt arbete för att främja våra medarbetares hälsa och försöker bidra till att de mår bra både psykiskt och fysiskt. Vi vill att våra medarbetare ska vara stolta ambassadörer för oss, den marknadsföringen kan du inte köpa för pengar

Vi arbetar med utveckling både internt inom vår bank och genom vårt nätverk med andra sparbanker. För att underlätta detta följer vi noga våra medarbetares kompetensutvecklingsplaner och arbetar med successionsplanering. Samt utbildningsprogram för Swedsec-licenseringar och mentorprogram för olika yrkesroller. Vi arbetar även med en längre tidshorisont i planering av kommande tillsättningar för att befintliga medarbetare ska få chansen att växa.

Kopparstaden

Göran Olsson Kopparstaden

Göran Olsson som bor i Torsång tillsammans med sin fru och två tonårsdöttrar har de senaste 14 åren arbetat på Kopparstaden, varav 6 år som Personalchef. Han brinner för idrott, speciellt ungdomsidrott, och är engagerad som styrelseledamot i IK Brage och har varit ledare i Torsångs IF i många år. Tillsammans med sin fru äger och driver han dessutom Torsångs Café.

Boendet är en viktig del i hur man trivs i tillvaron. Genom vår förvaltning och utveckling av våra bostadsområden samt vårt engagemang i boendesociala frågor så gör vi skillnad för många i vardagen. Vi är en viktig aktör för Faluns utveckling, säger Göran.

Jag tycker att vi har ett bra klimat där vi ser och bryr oss om varandra. Vi arbetar med utveckling av ledare och medarbetare där vi försöker ta vara på varje medarbetares fullas potential.

Schyssta villkor, en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter är andra viktiga delar. Vi vill vara ett ställe man trivs på! I dagsläget är det många som söker sig till oss och våra medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden, något som är väldigt positivt och ett kvitto för oss som arbetsgivare, menar Göran.

Interna karriärmöjligheter, vi tillsätter ungefär var tredje tjänst genom internrekryteringar vilket ger möjlighet att utvecklas inom företaget. Vi har många som bytt tjänst inom företaget och vi satsar mycket på utbildning, berättar Göran.

Genom Rekryteringslots kan vi tillsammans med andra, större arbetsgivare på ett bra sätt nå ut med fördelarna av att bo och arbeta i Dalarna. Hjälpa varandra att hitta och attrahera kompetent arbetskraft. Rekryteringslots har även bra nätverk som ger inblick hur andra företag arbetar med olika frågor, avslutar Göran. 

Dalarnas Försäkringsbolag

Anette arbetar som HR-chef på Dalarnas Försäkringsbolag. Anette har 13 års erfarenhet av att jobba som HR-chef inom både offentlig och privat sektor. Hennes ledord är att tillgodose chefer med kompetens och professionellt stöd inom personalområdet som driver affären framåt.

Jag är stolt över vårt varumärke och den kultur som det står för. Vi arbetar i en förtroendebransch inom bank och försäkring som ställer stora krav på oss som medarbetare. Därför blir man extra stolt över att både våra kunder och medarbetare är mycket nöjda, berättar Anette.

Alla våra chefer är utbildade i coachande ledarskap och samtliga medarbetare går just nu ett program i medarbetarskap. Det ökar våra förutsättningar till en god kommunikation som är grunden till motivation och utveckling. Jag vill även lyfta vårt förebyggande hälsoarbete som är en viktig del för att få välmående personal på lång sikt. Dessutom tillsätts ungefär hälften av alla utlysta tjänster av internt sökande, vilket gör att våra medarbetare har stor chans att utvecklas i organisationen, säger Anette.

Det är en härlig känsla att vara ett av alla företag som får möjligheten att medverka i att marknadsföra Dalarna som en attraktiv plats att arbeta i. Utöver det så får vi tillgång till ett stort nätverk där vi kan utbyta erfarenheter, avslutar Anette.

 

Boliden Mineral

Henrik Norgren och Annika Lidehäll Bodliden Mineral

Anna Lidehäll jobbar som HR- och Kommunikationschef och Henrik Norgren som HR-generalist på Boliden Garpenberg. Ett gruvföretag som bryter zink, silver, koppar, bly och guld. Anna och hennes avdelning ansvarar för processer kopplat till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, stötta organisationens ledare i sitt ledarskap samt att driva aktiviteter kopplat till företagets strategi.   

Arbetsklimatet och kulturen som är präglad av att vi är måna om varandra och det engagemang och ansvar vi alla tar för vår verksamhet. Vår verksamhet och skapandet av metaller är avgörande för ett modernt och hållbart samhället att fungera, vilket bidrar till en känsla av genom att arbeta här, bidrar jag till samhället. I Garpenberg har gruvdrift bedrivits sedan innan Kristus, vilket gör att vi har en lång historia, samtidigt som vi idag är en av världens mest moderna och effektiva gruvor! Nu är vi i en spännande tid med implementering av automation och ökad produktion, och det med mindre miljöpåverkan.

Genom att ständigt utveckla och förbättra oss. Vi tar inte vår trygga arbetsmiljö för given utan jobbar hela tiden med att tillsammans vidareutveckla en trygg arbetsmiljö där alla får utvecklas och komma till sin rätt. Vi ser självklart att våra medarbetare är vår allra dyrbaraste och viktigaste investering för vår verksamhet och vi är frikostiga med det eventuella stöd en medarbetare kan behöva i livets upp- och nedgångar. Vi jobbar kontinuerligt med organisationsutveckling där ledarskap och medarbetarskap utvecklas tillsammans. Att vi bedriver en framgångsrik och hållbar verksamhet samt är ledande inom teknik är något som lockar många. Vidare vet vi redan idag att vi har malm i minst 40 år till, vilket är ovanligt för en gruva, vilket gör oss till en trygg arbetsgivare även i den aspekten.

Vi har en bredd av yrken hos oss vilket möjliggör utvecklingsmöjligheter. Vi har flera internrekryteringar varje år där medarbetare tar en chefsroll eller byter arbetsområde. Vi värdesätter högt våra medarbetares erfarenheter och det värde som skapas när en medarbetare byter plats i organisationen. Boliden har flera verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Irland vilket också skapar möjligheter till utveckling. Viktigast är den dialog som chef och medarbetare kontinuerligt har om respektive medarbetares utvecklingsbehov och de möjligheter som finns. För den som vill utvecklas finns alltid möjligheten.

Tillsammans är vi starkare; vi profilerar oss tillsammans och rekryterar tillsammans. Vi hjälps åt att marknadsföra de fina företag som finns i vår region. Medflyttarservice som är en del i samarbetet, att vi får chans att träffa andra företags rekryterade medflyttare, är väldigt uppskattat. Inte minst är nätverkandet och erfarenhetsutbytet vi får via Rekryteringslots värdefullt avslutar Anna.

Falu Energi & Vatten

Ulrica Modigs har arbetat hos Falu Energi & Vatten sedan 2012 och är chef för avdelningen HR & Service. Hon har tidigare arbetat närmare 10 år med strategiska HR-frågor inom Falu kommun.

För några år sedan tillträdde en ny VD för Falu Energi & Vatten och en ny organisation sattes. Under de senaste tre åren har de jobbat intensivt med att beskriva deras processer, sätta nya mål, uppdatera deras värdegrund och skapa en bra plattform för ledarskapet. Det har varit ett spännande och utvecklande arbete som tagit oss långt i vår utveckling både som bolag och som medarbetare, berättar Ulrica Modigs.

”Det bästa med att jobba här är att det händer mycket hela tiden och man får jobba tillsammans med engagerade och trevliga kollegor som vill göra ett bra jobb. Det är korta beslutsvägar och det gör att det ofta är lätt att fatta snabba beslut. En tydlig värdegrund, ett tydligt ledarskap och en bra arbetsmiljö är faktorer som gör att man trivs här.”

”Falu Energi & Vatten verkar i en bransch som har mycket fokus på miljö och hållbarhet.  Vi pratar mycket om att vi tillsammans skapar framtidens Falun genom att vara engagerade samhällsbyggare som vågar investera i framtiden och tänka nytt. Vi har även vår värdegrund som sammanfattas i tre meningar. Jag gör alltid mitt bästa för den som är min kund, Jag vågar utmana och utvecklas och Jag möter varje människa med öppenhet.”

”Att vara medlemsföretag i Rekryteringslots är självklart för oss då vi är ett bolag som verkar både lokalt och för regionens bästa. Genom kontakten med övriga företag så får vi ett stort och varierat nätverk inom HR där vi snabbt kan få del av andras erfarenheter, få tips och idéer i olika frågor. Det är också inspirerande att få dela med sig av det vi gör och kan, det bygger stolthet hos oss på HR.”

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.