Här är du: rekryteringslots.se » 

Om Rekryteringslots Dalarna

om_oss_1.jpg

Rekryteringslots Dalarna är ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare.

Våra 32 medlemmars intressen och behov ligger till grund för verksamheten, där samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kompetens och rekrytering är nyckelfrågor. Ett av våra uppdrag är medflyttarservice i samband med nyckelrekryteringar där den sökande finns utanför länet. Sedan 2003 har vi lotsat ett stort antal personer till arbete eller praktik hos företag i Dalarna.