Medflyttarservice

600x400_medflyttare.jpg

Vi ser rekrytering i ett större perspektiv där inte bara personen som fått jobb hos något av våra medlemsföretag är viktig utan även dennes familj. I ambitionen att ni båda ska ha arbete använder vi vårt nätverk av medlemsföretag och andra partners. Vi är även ditt bollplank när det gäller andra frågor som är viktiga vid en flytt till en ny region.

Vi kan hjälpa medflyttare med

  • Personligt stöd och bollplank i sökandet efter ett passande arbete
  • Hjälp med CV 
  • Kontakter med våra medlemsföretag
  • Matcha mot lediga jobb som företagen kontaktar oss om. 
  • Bollplank i frågor som känns viktiga i samband med en flytt (barnomsorg, bostadsområden etc)

OBS! Lotsningen pågår i max 6 månader. För att få störst nytta av stödet har våra medlemmar beslutat att den vi lotsar bör ha grundläggande kunskaper i svenska språket innan vi påbörjar lotsningen.