"Medflyttarservicen viktigast"

 

Ulrika Kosjanov, Trafikverket

För oss är medflyttarservicen den viktigaste tjänsten i Rekryteringslots utbud. Erfarenhetsutbytet med andra organisationer är självklart också något som vi har stor nytta av. Rekryteringslots är en av flera kontaktvägar i rekryteringssammanhang. Om vi till exempel får veta att en nyckelkompetens är på väg att flytta till regionen kan vi – i vissa fall – tidigarelägga en sådan rekrytering, om vi vet att behovet kommer att finnas längre fram.