"Rekryteringslots – en kanontjänst"

Kristina Eriksson, SSAB EMEA

Dels har jag nytta av att ha tillgång till HR-nätverket, dels ser vi inom SSAB nyttan av allt det som Rekryteringslots erbjuder. Det är en fantastisk tjänst – att kunna erbjuda den här servicen som ett komplement till våra öviga förmåner i samband med rekryteringar.

Det är och har varit mycket värdefullt för mig att lära känna andra som jobbar inom HR i regionen, det blir ett naturligt nätverksbyggande.  Nätverket är dessutom ett forum där vi kan vara öppna mot varandra, vilket ger en bra inblick i hur andra företag jobbar med HR-frågor.