"Personligt engagerade"

 

Carina Jones, Precio Systemutveckling

Eftersom det är stor efterfrågan på IT-konsulter i Borlänge, söker vi dataingenjörer och systemvetare som kan tänka sig att flytta hit. Många är hemvändare som kommer härifrån men de har pluggat, jobbat och bildat familj på andra orter. Då vill vi som företag visa att vi kan hjälpa hela familjen i samband med en rekrytering. Det har faktiskt hänt att rekryteringar har stått och fallit med att Rekryteringslots finns.

Som företagsledare är det viktigt att lära känna sin lokala marknad, hur näringslivet fungerar och vilka förutsättningar och nätverk som finns. Rekryteringslots har nätverk som har gett mig naturliga kontakter med andra lokala företag på ledningsnivå. Jag märker tydligt att jag får intressanta inbjudningar och en överblick över vad som händer i Borlänge tack vare medlemskapet.

Rekryteringslots medarbetare gör ett bra och seriöst jobb. De är engagerade och hjälper gärna till, till exempel genom att granska kandidaternas CV:n och föreslå förbättringar. De lägger verkligen ner tid på detaljer och kommer ihåg namn på människor. Medflyttarna blir inte bara ett ärende, utan det finns ett personligt engagemang.