Här är du: rekryteringslots.se »  » 

Styrelse

Rekryteringslots Dalarna är en ekonomisk förening med följande styrelse:

Ordinarie ledamöter
Ulrika Kosjanov, Trafikverket (ordf)
Anette Nelefelt, Dalarnas Försäkringsbolag (v.ordf)
Alexander Ekendahl
Emilia Lodin, Stora Enso Paper AB
Cecilia Lundin, Region Dalarna
Ida Persson, Fiskarhedenvillan
Anna Wångmar, IKEA Borlänge

Suppleanter
Ulrica Modigs, Falu Energi & Vatten AB
Mattias Strömberg, Länsstyrelsen Dalarna  

Revisorer
Torbjörn Sjöström, KPMG AB (ordinarie)
Pekka Anderman, KPMG AB (suppleant)

  • Valberedning
  • Maria Thulemark, Clas Ohlson AB
    Hanna Trädgårdh-Oscarsson, Leksands kommun