Här är du: rekryteringslots.se »  » 

Styrelse

Rekryteringslots Dalarna är en ekonomisk förening med följande styrelse:

Ordinarie ledamöter
Susanne Löfås-Hällman, Dellner Couplers AB (ordf)
Ulrika Kosjanov, Trafikverket (v. ordf)
Cecilia Lundin, Landstinget Dalarna
Anna Wångmar, IKEA Borlänge 
Alexander Ekendahl, Borlänge kommun
Emilia Lodin, Stora Enso Paper AB
Anette Granberg, Dalarnas Försäkringsbolag

Suppleanter
Ulrica Modigs, Falu Energi & Vatten AB
Mattias Strömberg, Länsstyrelsen Dalarna  

Revisorer
Torbjörn Sjöström, KPMG AB (ordinarie)
Pekka Anderman, KPMG AB (suppleant)

  • Valberedning
  • Maria Thulemark, Clas Ohlson AB
    Hanna Trädgårdh-Oscarsson, Leksands kommun