Här är du: rekryteringslots.se »  » 

Bakgrund

I februari 2003 tog Johan Gottlieb Gahn-akademien i samarbete med Stiftelsen Teknikdalen (numera Dalarna Science Park) initiativet till Rekryteringslots Dalarna inom ramen för ett samarbetsprojekt med rubriken "Utveckling och tillväxt i Dalarna".

Bakgrunden till initiativet var att några arbetsgivare hade diskuterat utmaningen med att få långsiktigt hållbara rekryteringar när den sökande bor på en plats utanför regionen och ska flytta hit p.g.a. jobbet. Flera delade erfarenheten att för att få lyckade rekryteringar var en av flera viktiga bitar att även medflyttande make/maka hittade en passande sysselsättning för att familjen ska trivas och stanna kvar i regionen.

Syftet med Rekryteringslots är att underlätta rekrytering till Dalarna genom en ökad samordning i rekryteringsprocessen och genom att förbättra den samlade informationen om vilka möjligheter regionen har att erbjuda inom arbetsmarknaden.

Efter projekttidens slut kopplades verksamheten bort från Stiftelsen Teknikdalen och ett antal företag och organisationer bildade Rekryteringslots Dalarna ekonomisk förening. Verksamheten inom föreningen startade den 1 januari 2006 och har sedan dess haft ett nära samarbete med Falun Borlänge-regionen AB.