Här är du: rekryteringslots.se »  » 

Bakgrund

I februari 2003 tog Johan Gottlieb Gahn-akademien i samarbete med Stiftelsen Teknikdalen initiativet till Rekryteringslots Dalarna inom ramen för ett samarbetsprojekt med rubriken "Utveckling och tillväxt i Dalarna".

Syftet med Rekryteringslots är att underlätta rekrytering till Dalarna genom en ökad samordning i rekryteringsprocessen och genom att förbättra den samlade informationen om vilka möjligheter regionen har att erbjuda inom arbetsmarknaden.

Efter projekttidens slut kopplades verksamheten bort från Stiftelsen Teknikdalen och ett antal företag och organisationer bildade Rekryteringslots Dalarna ekonomisk förening. Verksamheten inom föreningen startade den 1 januari 2006 och har sedan dess haft ett nära samarbete med Falun Borlänge-regionen AB.