Här är du: rekryteringslots.se »  » 

Ny i Dalarna

Inbjudan_Ny_i_Dalarna_2019.jpg

Vi söker dig som blivit rekryterad till ett företag i regionen och som känner dig ny i Dalarna. Kom på vår nätverksträff den 3 april kl. 16.30-19.00 i Biblioteket på Högskolan Dalarna, Falun

Anmäl dig till sigrid.kahr@rekryteringslots.se senast den 1 april.

Läs mer