”Att bo i Dalarna är ”ootroligt” bra, man kan bo i små orter och ändå ha nära till en bra sjukvård och skolor som uppvisar goda resultat”.

ulf_haglund_600x400.jpg

Namn: Ulf Haglund
Ålder: 64 år
Jobbar som: vägingenjör på Rättviks kommun

Ulf är uppväxt i Borlänge men bor sedan 10 år i Gagnefs kommun med sin fru och deras hund, de har två vuxna barn som bor i Norge och Stockholm. 

Ulf hade länge en längtan att få arbeta i en mindre kommun och 2015 fick han jobbet som vägingenjör i Rättviks kommun. Där ansvarar han för kommunens gator och vägar, grönytor, broar, bryggor, dammar, gatubelysning samt tillståndsärenden för offentlig platsmark.

 

Vad är det bästa med att arbeta i Rättviks kommun?

Det bästa med Rättvik är närheten till det man behöver göra under arbetet eller på fritiden, allt finns här. Kontakter med kommunala bolag och entreprenörer finns på nära håll. Kommunen är stor till ytan men centrumdelen är koncentrerad och det gör att man snabbt når platser man ska titta på. I en liten kommun är det bra att ha kunskap om lite av varje och att inte krångla till det för någon som är van vid att allt är så enkelt. Det går att lösa med lite sunt förnuft tycker jag. Jag jobbar för Rättviksborna och de ska få komma med synpunkter/önskemål och då vill jag föra en dialog med dem oavsett om allt inte går att uppfylla. Rättviksborna är min hjälp för att få reda på saker som inträffat eller om det finns önskemål som vi inte känner till, menar Ulf.

Vad är det bästa med att bo i Dalarna?

Att bo i Dalarna är ”ootroligt” bra, man kan bo i större orter eller i små orter och ändå ha nära till en bra sjukvård och skolor som uppvisar goda resultat. Är man intresserad av kultur och musik bjuds det mycket av det i Dalarna och är man sport- och fritidsmänniska har Dalarna ett stort utbud. Dalarna är också den största turistorten i Sverige när det gäller övernattningar, avslutar Ulf. 

Se Ulfs vecka på Instagram