Leksands Sparbank

Lär känna  våra medlemmar - Leksands Sparbank - ctl00_cph1_imgMain

Linda Gudmundsson, HR-chef Leksands Sparbank 

(Linda till vänster i bild)

Foto: Leksands Sparbank 

  • Linda jobbar som HR-chef på Leksands Sparbank, där hon förutom personalområdet även ansvarar för Fastighet och IT. Linda bor i Rättvik med sin familj där hon trivs väldigt bra! 

  • Vad är det bästa med att arbeta hos Leksand Sparbank? 

  • Leksands Sparbank är en helt fristående bank utan aktieägare och vår vinst återinvesteras för att vår bygd ska blomstra. Vi sponsrar bla föreningar, finansierar projekt och hjälper till att driva utvecklingen framåt i vår bygd. Det känns fantastiskt att få vara en del i att skapa en mer attraktiv plats att bo på, ger ett högre syfte med vår verksamhet.

  • Hur arbetar ni med att behålla er personal?

Leksands Sparbank har som uttalat mål att vara regionens mest attraktiva arbetsgivare, detta eftersom vi vet om att våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi satsar mycket på att skapa en trevlig och utvecklande arbetsmiljö och att våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Vi har också ett aktivt arbete för att främja våra medarbetares hälsa och försöker bidra till att de mår bra både psykiskt och fysiskt. Vi vill att våra medarbetare ska vara stolta ambassadörer för oss, den marknadsföringen kan du inte köpa för pengar.

  • Vilka möjligheter finns det som arbetstagare att utvecklas tillsammans med er?

Vi arbetar med  utveckling både internt inom vår bank och genom vårt nätverk med andra sparbanker. För att underlätta detta följer vi noga våra medarbetares kompetensutvecklingsplaner, arbetar med successionsplanering och har utbildningsprogram för Swedsec-licenseringar och mentorprogram för olika yrkesroller. Vi arbetar även med en längre tidshorisont i planering av kommande tillsättningar för att befintliga medarbetare ska få chansen att växa.

  • Vad ger samarbetet med Rekryteringslots Dalarna er som företag?

Som en lite mindre arbetsgivare i regionen är samarbetet med Rekryteringslots väldigt viktigt. Vi får chans till nätverk och att marknadsföra oss som arbetsgivare, samt att vi även har möjlighet till medflyttarservice vid rekrytering av personer som ska flytta hit. Samarbetet är också viktigt i arbetet för att marknadsföra hela Dalarna som arbetsplats.