Leksands kommun

Hanna.jpg

”Rekryteringslots är en drivande kraft som genom sina aktiviteter och engagemang skapar förutsättningar till att vi kan locka fler invånare till Dalarna.”

Hanna Trädgårdh Oscarsson arbetar som HR och säkerhetsskyddschef på Leksands kommun. De senaste 15 åren har hon arbetat som chef inom stat, landsting och kommun med fokus på frågor gällande personal, säkerhet och verksamhetsutveckling.

- En viktig del av mitt uppdrag idag är att stötta, stärka och utveckla våra medarbetare och chefer i kommunen. För mig är det motiverande att få möjlighet att vara med och bidra till samhällsutvecklingen på den ort jag även bor. Jag uppskattar att det är en kommun där man hela tiden arbetar med att utveckla och förbättra för medborgarna och för dem man är till för i kommunen, säger Hanna.

Hon berättar om kommunens pågående arbete som handlar om att utveckla och stärka ledarskapet i organisationen för att ge bra förutsättningar för cheferna att stärka sina medarbetare.

-Jag tror att detta är jätteviktigt i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och för att få våra medarbetare att vilja stanna kvar, berättar Hanna. 

Kommunen satsar mycket på kompetensutveckling och har många bra utbildningar. Där de ser brister vad gäller kompetens har de värdegrunden som bas och rekryterar utifrån potential. De tar ofta in personer med goda värderingar och förutsättningar som kommunen kan satsa på.

-Som kommun är det viktigt att vi anpassar och utvecklar oss i och med ett föränderligt arbetsliv och där har våra kompetenta chefer en viktig roll för att motivera och utveckla sina medarbetare. Detta genererar i sin tur mervärde på olika sätt till våra medborgare, menar Hanna.

Leksands kommun har en stark värdegrund som genomsyrar hela verksamheten. Den påminner om vad som är viktigt för de som verkar i Leksands kommun och hur de ska förhålla sig till varandra och sina medborgare.

- Vi vill att våra medarbetare delar vår värdegrund, eftersom värdegrunden förekommer i dialoger och möten i det dagliga arbetet och är en naturlig del i vår rekryteringsprocess.

Hanna värdesätter samarbetet inom Rekryteringslots och säger att nätverket är ett sätt att tillsammans stärka och utveckla arbetsmarknaden i Dalarna.

-Rekryteringslots är en drivande kraft som genom sina aktiviteter och engagemang skapar förutsättningar till att vi kan locka fler invånare till Dalarna, avslutar Hanna.