Boliden Mineral

Lär känna  våra medlemmar - Boliden MIneral  - ctl00_cph1_imgMain

”Tillsammans är vi starkare; vi profilerar oss tillsammans och rekryterar tillsammans”

Bilden: Henrik Norgren, HR-generalist, Anna Lidehäll HR- och Kommunikationschef 

Anna Lidehäll jobbar som HR- och Kommunikationschef på Boliden Garpenberg. Boliden Garpenberg är ett gruvföretag som bryter zink, silver, koppar, bly och guld. Anna och hennes avdelning ansvarar för processer kopplat till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, stötta organisationens ledare i sitt ledarskap samt att driva aktiviteter kopplat till företagets strategi.   

  Vad är det bästa med att arbeta hos Boliden? 

-Arbetsklimatet och kulturen som är präglad av att vi är måna om varandra och det engagemang och ansvar vi alla tar för vår verksamhet. Vår verksamhet och skapandet av metaller är avgörande för ett modernt och hållbart samhället att fungera, vilket bidrar till en känsla av genom att arbeta här, bidrar jag till samhället. I Garpenberg har gruvdrift bedrivits sedan innan Kristus, vilket gör att vi har en lång historia, samtidigt som vi idag är en av världens mest moderna och effektiva gruvor!  Nu är vi i en spännande tid med implementering av automation och ökad produktion, och det med mindre miljöpåverkan.    

  Hur arbetar ni med att behålla er personal?

-Genom att ständigt utveckla och förbättra oss. Vi tar inte vår trygga arbetsmiljö för given utan jobbar hela tiden med att tillsammans vidareutveckla en trygg arbetsmiljö där alla får utvecklas och komma till sin rätt. Vi ser självklart att våra medarbetare är vår allra dyrbaraste och viktigaste investering för vår verksamhet och vi är frikostiga med det eventuella stöd en medarbetare kan behöva i livets upp- och nedgångar. Vi jobbar kontinuerligt med organisationsutveckling där ledarskap och medarbetarskap utvecklas tillsammans.  Att vi bedriver en framgångsrik och hållbar verksamhet samt är ledande inom teknik är något som lockar många.  Vidare vet vi redan idag att vi har malm i minst 40 år till, vilket är ovanligt för en gruva, vilket gör oss till en trygg arbetsgivare även i den aspekten.  

  Vilka möjligheter finns det som arbetstagare att utvecklas tillsammans med er?

-Vi har en bredd av yrken hos oss vilket möjliggör utvecklingsmöjligheter. Vi har flera internrekryteringar varje år där medarbetare tar en chefsroll eller byter arbetsområde. Vi värdesätter högt våra medarbetares erfarenheter och det värde som skapas när en medarbetare byter plats i organisationen. Boliden har flera verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Irland vilket också skapar möjligheter till utveckling. Viktigast är den dialog som chef och medarbetare kontinuerligt har om respektive medarbetares utvecklingsbehov och de möjligheter som finns.  För den som vill utvecklas finns alltid möjligheten.

  Vad ger samarbetet med Rekryteringslots Dalarna er som företag?

-Tillsammans är vi starkare; vi profilerar oss tillsammans och rekryterar tillsammans. Vi hjälps åt att marknadsföra de fina företag som finns i vår region. Medflyttarservice som är en del i samarbetet, att vi får chans att träffa andra företags rekryterade medflyttare, är väldigt uppskattat.  Inte minst är nätverkandet och erfarenhetsutbytet vi får via Rekryteringslots värdefullt avslutar Anna.