Våra nätverk

Vi har i nuläget tre uppskattade nätverk för våra medlemsföretag. Vi har ett nätverk för våra HR-chefer där även VD/platschefer från de mindre medlemsföretagen kan ingå, ett nätverk för all HR-personal hos våra medlemmar, det s.k. "breda HR-nätverket" samt vår Referensgrupp med representanter från en större del av medlemsföretagen.

I nätverketn vrider och vänder vi på allt från rekryteringsvägar, medarbetarundersökningar till lönekartläggning och andra frågor som är aktuella för medlemmarna. Det är kompetensutveckling och nätverkande på hög nivå!

Vardera nätverk träffas tre gånger per år, alltid ute hos medlemmarna. På det sättet lär vi oss också mycket om varandras vardag och arbetsplatser. Varje träff har ett tema där vi diskuterar frågor inom personalområdet och utbyter erfarenheter samt att värdföretaget får hålla en presentation om sin verksamhet.

Vårt tredje nätverk är Referensgruppen. Det är där vi hjälps åt med att hitta lösningar på medflyttarfrågor, bestämmer vilka profileringsaktiviteter vi ska ha, kommer med förslag på teman till nätverksträffar, diskuterar gemensamma utbildningar, gemensamma mentorprogram m.m.