Medflyttarservice

När våra medlemmar rekryterar nyckelpersoner erbjuder Rekryteringslots Dalarna medflyttarservice till den medföljande familjen. Det handlar främst om att vara ett stöd i att hitta ett jobb i Dalarna men kan även handla om andra frågor som är viktiga i samband med en flytt, till exempel barnomsorg, boende eller tips på olika föreningar.

Ett medlemskap i Rekryteringslots handlar om att ge och ta. Ibland är det ditt företag som behöver hjälp med medflyttandefrågan, en annan gång kan du själv bidra till en lyckad rekrytering hos ett annat medlemsföretag. 

Lotsarna arbetar alltid på uppdrag av medlemsföretagen. Till hjälp i arbetet med att hitta passande medflyttandelösningar finns en Referensgrupp. Gruppen består av representanter från de större medlemsföretagen och gruppens uppgift är att tillsammans hitta bra lösningar för våra medflyttare.

Rekryteringslots kan vara ditt trumfkort i rekryteringsprocessen. Att byta livsmiljö är inget enkelt beslut och många saker måste falla på plats. Boende, dagis och inte minst jobb till medflyttande anhörig. Att kunna erbjuda Rekryteringslots i slutfasen av en rekrytering ökar oddsen för att den sökande ska tacka ja.