Kommande aktiviteter för våra medlemmar

Nedan ser du HR-träffar, Referensgruppsmöten och profileringsaktiviteter som är inplanerade för 2019. (Efter vad som kommer fram i Referensgruppens möten kan det bli aktuellt med ytterligare aktiviteter.)

Kommande möten och aktiviteter för medlemsföretag:

10 april: HR-chefsträff hos Fiskarhedenvillan

7 maj: Referensgruppsmöte hos SSAB

17 maj: Uppstart för mentorer i mentorprogrammet, Dalarna Science Park

28 maj: Breda HR-nätverket hos Clas Ohlson AB 

27 augusti: Referensgruppsmöte hos IKEA

6 september: Kick-off mentorprogrammet, Dalarna Science Park

20 september: HR-chefsträff hos CTEK

15 oktober: Breda HR-nätverket hos Gagnefs kommun

5 november: Referensgruppsmöte hos Landstinget

29 november: HR-chefsträff hos Kopparstaden

10 december: Breda HR-nätverket hos Trafikverket (prel)

Inbjudan till respektive aktivitet skickas ut via mail i god tid innan varje möte. 

Fler profileringsaktiviteter kan vara aktuella under året efter beslut i Referensgruppen och styrelsen.