Kommande aktiviteter för våra medlemmar

Nedan ser du HR-träffar och Referensgruppsmöten som är inplanerade under hösten 2020. (Efter vad som kommer fram i Referensgruppens möten kan det bli aktuellt med ytterligare aktiviteter.)

Kommande möten och aktiviteter för medlemsföretag:

25/8                Referensgruppen                 08.30-11.30                 Digitalt

18/9                HR-chefer                           08.30-12.30                 Dellner Couplers

6/10                Breda HR-nätverket             08.30-11.30                 Inställt

16/10              Workshop o paneldiskussion  08.30-11.30                Dalarna Science Park

                       om Hållbar Rekrytering 

3/11                Referensgruppen                 08.30-11.30                 Digitalt

20/11              HR-chefer                            08.30-12.30                Falu kommun

8/12                Breda HR-nätverket             08.30-11.30                 SSAB

Inbjudan till respektive aktivitet skickas ut via mail i god tid innan varje möte. 

Fler profileringsaktiviteter kan vara aktuella under året efter beslut i Referensgruppen och styrelsen.