Gemensamma utbildningar

Vid behov hos våra medlemsföretag så upphandlar och genomför vi utbildningar tillsammans. På det sättet får vi hit de bästa föreläsarna och konsulterna till oss.

Det betyder att istället för att 20 från länet åker iväg någonstans för kompetensutveckling så kan vi ordna det på hemmaplan tillsammans. Bonusen blir att vi både stärker vårt samarbete och sparar pengar för tid, resa och utbildning.